Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Bernardyńskie rekolekcje

10-03-2020

 

   Bernardyńskie rekolekcje o tematyce związanej z P R O /Program Rozwoju Osobowości/

  organizowane przez 

 

  Prowincjalny Referat Duszpasterstwa Trzeźwości.

 

  Rekolekcje mają charakter warsztatów i odbywają się w stałych

terminach co roku: Dwa terminy do wyboru, tego samego tematu.

Przygotowanie materiałów i prowadzenie od 2005 r – O. Adrian

 

  Cykl adwentowy

Pierwszy termin: sobota/I-wsza Niedziela Adwentu

Drugi termin: Sobota/ II-ga Niedziela Adwentu

 

  Cykl wielkopostny

Pierwszy termin: Sobota/I-wsza Niedziela Wielkiego Postu

Drugi termin: Sobota/II-ga Niedziela Wielkiego Postu

 

  Ramowy plan warsztatów:

 

  SOBOTA

Godz. od 9 00 Przywitanie i przyjęcie uczestników - recepcja domu pielgrzyma.

Godz. 10 00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

Godz. 11 30 Zajęcia warsztatowe, wg tematu bieżącego.

Godz. 13 00 Obiad.

Godz. 14 30 Droga krzyżowa.

Godz. 16 00 Zajęcia warsztatowe, wg tematu bieżącego.

Godz. 17 30 Kolacja.

/możliwość spowiedzi w bazylice na mszy św wieczornej o godz.18 tej/

Godz. 19 00 Spotkania w grupach tematycznych oraz miting otwarty.

Godz. 22 00 Modlitwa prywatna. 

CISZA NOCNA 22 00 – 6 00

 

  NIEDZIELA

Godz. 7 00 Modlitwa poranna prywatna

Godz. 7 30 Śniadanie

Godz. 8 30 Zajęcia warsztatowe,wg tematu bieżącego.

Godz. 10 00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

Godz. 11 00 Zajęcia warsztatowe,wg tematu bieżącego.

Godz. 12 00 Wspólne spotkanie domykające całość podjętego tematu.

Godz. 13 00 Obiad.

 

  ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI. 

 

Kontakt: dom pielgrzyma tel.506 269 074 oraz 17 2428356

Opłata 130zł