Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Pielgrzymka na Litwę i Łotwę

25-05-2018

 

Plan orientacyjny pielgrzymki  na Litwę(LT) i Łotwę(LV)

26 lipca – 30 lipca 2018 r. (czwartek o 3.30 w nocy – poniedziałek późnym  wieczorem) Koszt 320 zł i 120 euro

( przy zapisie 200 zł, a pozostałe pieniądze do końca czerwca)

 

I dzień: 26 lipca  - czwartek

3.30 – wyjazd z spod domu pielgrzyma w Leżajsku

8.00 - zwiedzanie sanktuarium prawosławnego w Grabarce

11.00 – Msza św. w sanktuarium w Świętej Wodzie i  możliwość obiadu na własną rękę. 

 – w godz. późnopopołudniowych przyjazd do TROK - pierwszej stolicy Litwy – zwiedzanie sanktuarium, zamku,  spacer malowniczymi uliczkami miasta oraz rzut oka na kinessę (świątynię karaimską) oraz domy Karaimów

- obiadokolacja i nocleg w Dworze Tatiany

 

II dzień: 27 lipca – piątek

Śniadanie,  Msza św. u stóp Ostrobramskiej Pani oraz zwiedzanie WILNA (Vilnius), m. in. katedra z kaplicą św. Kazimierza,  barokowy kościół św. Piotra i Pawła, zwiedzanie cerkwi Ducha Święte­go, sanktuarium Miłosierdzia Bożego itd.

ok. 15.00 - Obiad w restauracji Sakva

- cmentarz na Rossie (pochowanych jest tutaj wielu zasłużonych dla kultury i na­uki osób; Polaków, Białorusinów. Złożeni zostali tu też żołnierze polegli w walkach o Wilno w la­tach 1919-20. Pośród grobów żołnierzy spoczywa Maria z Bilewiczów Piłsudska i serce Marszałka złożone w urnie u jej stóp).

- obiadokolacja i nocleg w Dworze Tatiany

 

III dzień: 28 lipca - sobota

Śniadanie

13.00 - Msza św. przed Cudownym Obrazem Mat­ki Bożej i nawiedzenie sanktuarium w AGŁONIE - najwspanialszego na Łotwie pomni­ka polskiej kultury, zwanego łotewską Częstochową, obiad

 - kolacja w Rydze, nocleg w Hostelu w Rydze

 

IV dzień: 29 lipca  – niedziela

 Śniadanie, Msza św. i zwiedzanie Starego Miasta Rygi – stolicy Łotwy: fortyfikacje miejskie, Katedra Domska, Kościoły św. Piotra i św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek,

13.00 - obiad

ok. 16.00 - pobyt w SZAWLACH (Šiauliai) - gdzie znajdu­je się Góra Krzyży z dziesiątkami tysięcy symboli męki Chrystusa wykonanymi z drewna, metalu, granitu, kamienia.

- późnym popołudniem zwiedzanie sanktuarium Maryjnego w SZYDŁOWIE miejsca ob­jawień Matki Bożej; wspólna modlitwa w kaplicy z kamieniem, na którym odbite są ślady stóp Mat­ki Bożej

- wieczorem zakwaterowanie do Domu Pielgrzyma w Szydłowie (Šiluva), obiado­kolacja, nocleg.

 

V dzień: 30 lipca – poniedziałek

- 7.00 - Msza św. w sanktuarium, śniadanie

- 10.00 - zwiedzanie KOWNA (Kaunas) – stolicy Litwy w okresie międzywojennym - spacer po Starym Mieście; na największą uwagę zasługują tu rui­ny zamku z XIII-XVI w. - cichego świadka bitew, jakie toczyły się pomiędzy Litwą a rycerzami zako­nu krzyżackiego; zwiedzanie katedry Św. Piotra i Pawła (XV-XVII w.).

15.00 - obiad w Augustowie w DW August

- przyjazd do Leżajska ok. 24.00

 

Uwagi dla pielgrzymów:

- pielgrzymka nie jest organizowana przez żadne biuro turystyczne, a więc nie jest to wyjazd zorganizowany profesjonalnie lecz wyjazd wspólnotowy przyjaciół sanktuarium  Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku

- wyjazd ma charakter pielgrzymki, dlatego będzie dużo modlitwy i codzienna Eucharystia,

- gdyby były jakieś bilety wstępu to płacą uczestnicy osobiście,

- w kościołach, w których będziemy sprawować Mszę św. będzie zbierana taca i przekazywana na potrzeby tegoż kościoła,

- m. in. za noclegi, wymienione posiłki w planie orientacyjnym, za ubezpieczenie i przewodnikom płaci organizator,

- każdy uczestnik musi  posiadać ważny dowód osobisty lub paszport

- podczas pielgrzymki nie używamy alkoholu!,

- osoby z chorobą lokomocyjną zażywają odpowiednio wcześniej potrzebny lek,

Szczęść Boże

Gdyby były jakieś inne zapytania to podaję nr telef. do klasztoru w Leżajsku (17 242 0006), do mnie (798 926 646)

Organizator: o. Sylwester Skirliński z Leżajska