Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Umowa o dofinansowanie

18-11-2012
W dniu 31 lipca 2012 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana umowa

Ogłoszenie o postępowaniu – promocja projektu

05-11-2012
Klasztor Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi promocyjnej projektu pn...

Ogłoszenie o postępowaniu

20-09-2012
Klasztor OO. Bernardynów ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji....

Umowa z Generalnym Wykonawcą – podpisana !!!

20-08-2012
Umowa z Generalnym Wykonawcą

Procedury wyboru Wykonawców

18-08-2012
Zamawiajacy – Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO. Bernardynów w Leżajsku, realizując projekt pn. „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku”, informuje....

Informacja o projekcie

10-06-2010
Celem ogólnym projektu jest wzrost znaczenia roli dóbr dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno – gospodarczym Polski wschodniej, co jest zgodne z celem Działania 11.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.....