Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kurs wprowadzający w lekturę Biblii

12-03-2020

 

Kurs wprowadzający w lekturę Biblii – Leżajsk 2019/2020

 

  Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje Kurs wprowadzający w lekturę Biblii w Domu Pielgrzyma, przy Sanktuarium OO. Bernardynów w Leżajsku.

  Celem kursu jest przygotowanie do owocnej, duchowej lektury Pisma Świętego. W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii będą pomocne w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji. Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem, by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

   Kurs rozpocznie się Mszą świętą w sanktuarium, przed obrazem Matki Bożej w dniu 16 listopada 2019 roku o godz. 900. Po Mszy odbędzie się spotkanie organizacyjne w Domu Pielgrzyma. Zajęcia, z pewnymi wyjątkami ze względu na kalendarz, będą prowadzone w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca, od godz. 900 do 1500 (do końca czerwca 2020). Kurs jest bezpłatny i adresowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Kurs prowadzi moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

   W terenie zapisy na kurs organizują księża dziekani i proboszczowie dekanatów Leżajsk I, Leżajsk II i Żołynia. Swój udział w kursie można bezpośrednio zgłosić na adres: ks. Stanisław Haręzga, ul. Ks. J. Popiełuszki 4, 37-700 Przemyśl lub (tel. 600 287 928).

Serdecznie zapraszamy