Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Cel, zakres i rezultaty projektu

22-09-2017
Cel, zakres i rezultaty projektu pn. „Rewaloryzacja i poprawa dostępności Bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POIS.11.01.00-00-064/12

„Projekt nr POIS.11.01.00-00-064/12 pn. „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku” ws

21-09-2017
„Projekt nr POIS.11.01.00-00-064/12 pn. „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infras

Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru

18-09-2017
Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

Ogłoszenie o postępowaniu – dostawa sprzętu Etap I

27-08-2014
Klasztor Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn: „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku – dostawa sprzętu i wyposażenia – Etap I”...

Ogłoszenie o postępowaniu – dostawa sprzętu Etap II

05-05-2014
Klasztor Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn: „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku – dostawa sprzętu i wyposażenia – Etap II”....

Umowa o dofinansowanie

18-11-2012
W dniu 31 lipca 2012 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana umowa
1  2