Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Prowincja

Prowincja

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

Kim jesteśmy?

Nazwa popularna: Ojcowie Bernardyni

Oficjalna nazwa Zakonu: Zakon Braci Mniejszych (skrót: OFM)

Założyciel Zakonu: św. Franciszek z Asyżu (1181/2 -1226)

Założyciel naszej Prowincji: św. Jan Kapistran (1386-1456)

Nasza wspólnota jest jedną z pięciu polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Początki naszej obecności na ziemiach Polskich sięgają roku 1453, kiedy to do Krakowa przybył franciszkański zakonnik: św. Jan Kapistran. Na Krakowskim rynku głosił on płomienne kazania, które gromadziły tłumy słuchaczy. Jak podają historycy, Jan Kapistran przyciągał ogromne rzesze ludzi, które przyciagał nie tylko swym talentem kaznodziejskim, dzięki któremu w sposób jasny i zjednyjący serca słuchaczy przekazywał naukę Ewangelii, ale także przykładem życia autentycznie chrześcijańskiego.

Wielu młodych ludzi urzeczonych postacią franciszkańskiego kaznodziei, zapragnęło jak on poświęcić swoje życie Bogu w zakonie Biedaczyny z Asyżu. Dla nich właśnie u stóp Wawelu, Jan Kapistran założył klasztor pod wezwaniem swojego duchowego mistrza: św. Bernardyna ze Sieny. Stąd właśnie zakonników z tego klasztoru - dla odróżnienia od franciszkanów konwentualnych, którzy mieli już klasztor w Krakowie - zaczęto nazywać nie franciszkanami, ale "braćmi od świętego Bernardyna", a z czasem po prostu bernardynami. Nazwa ta tak przylgnęła do zakonników, że stała się niedłączna. Na stałe wpisała się w historii Polski, w literaturze, czy nazewnictwie ulic.

Strój zakonny: brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami, oznaczającymi trzy śluby zakonne: posłuszeństwo, ubóstwo i czystość.

Hasło: POKÓJ I DOBRO

Święci i błogosławieni naszej Prowincji: św. Jan z Dukli, św. Szymon z Lipnicy, bł. Władysław z Gielniowa, sługa Boży Rafał z Proszowic, bł. Anastazy Pankiewicz

Skład naszej Prowincji tworzą bracia tak duchowni (ojcowie), jak i bracia bez święceń. Na mocy ślubów zakonnych wszyscy bracia są całkowicie równi co do praw i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych wypływających ze święceń.