Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Nowicjat

Nowicjat

NOWICJAT PROWINCJII OJCÓW BERNARDYNÓW

CZYM JEST NOWICJAT?
 

Nowicjat jest drugim etapem formacji początkowej, który trwa dwanaście miesięcy. Jest to okres intensywnej formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i franciszkańskiej.
Pobyt w nowicjacie służy lepszemu zrozumieniu i pogłębieniu osobistej decyzji naśladowania Jezusa Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu. Formacja ta, przygotowuje do pełnego włączenia nowicjusza do życia zakonnego w Zakonie Braci Mniejszych. Jest to czas całkowitego oddania się Bogu, poświęcenia się Jego Kościołowi; czas oczyszczania i pogłębiania swoich motywacji i złożenie pierwszej profesji zakonnej.

Nowicjat rozpoczyna się wpisem do Księgi Nowicjackiej, w której zapisuje się personalia nowicjusza orazwszystkie akty wprowadzające w życie zakonne. Przez rok formacji Nowicjackiej, każdy z nowicjuszy poznaje zakon, w którym pragnie oddać się na służbę Bogu przez złożenie rad ewangelicznych. Jest to czas intensywnej pracy nad kształtowaniem swojego sumienia i budowania więzi z Bogiem i bliźnimi. Przez ten czas głębiej poznajemy charyzmat naszego założyciela św. Franciszka, a naśladując go poprzez życie w czystości, posłuszeństwie i bez własności oddajemy się na służbę ubogim, chorym i potrzebującym pomocy. Czas nowicjatu to czas odejścia od zwyczajnego życia, by w ciszy i milczeniu, w samotności i bezsilności, w radości i trudnościach odkrywać siebie przed Bogiem i samym sobą.

Wspólnocie Nowicjatu przewodzi i czuwa nad nią Ojciec Magister, który poprzez słowa i postawę przygotowuje nas do życia zakonnego oraz przygotowuje do złożenia pierwszej profesji. W realizacji programu formacji pomagają O. Magistrowi: Wicemagister, Ojciec Duchowny oraz spowiednicy.

Najbardziej oczekiwanym dniem w nowicjacie jest wigilia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w którym otrzymujemy habit św. Franciszka - obłóczyny.

Czas w nowicjacie płynie nieubłaganie szybko i byłoby grzechem go zmarnować. Każdy dzień przygotowuje nas do najważniejszego: złożenia pierwszej profesji zakonnej, która zamyka formacje nowicjacką.
Dla każdego z nas formacja nowicjacka jest błogosławionym czasem u początku życia zakonnego. To tu uczymy się bycia dla innych i całkowitego poświęcenia Bogu swojego życia.

 

MIEJSCE NOWICJATU
 

Nasz Nowicjat Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, znajduje się w przepięknym klasztorze, przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Leżajsk jest częścią województwa podkarpackiego. Zajmuje niewielki obszar Płaskowyżu Kolbuszowskiego w Kotlinie Sandomierskiej w odległości 6 km od Sanu i 46 km na północny wschód od Rzeszowa. Bazylika i Klasztor zajmuje północna część Leżajska. W Bazylice znajduje się Kaplica Matki Bożej w której umieszczony jest łaskami słynący Obraz Matko Bożej Leżajskiej (Pocieszenia). Jest to dzieło ks. Erazma zakonnika Zakonu Kanoników Regularnych. Wizerunek powstał przed 1590 r. Jednym z najznamienitszych obiektów Bazyliki są organy leżajskie, na których odbywają się koncerty organowe.
Klasztor w Leżajsku został zbudowany w 1637 roku. W tym klasztorze znajduje się także Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, które funkcjonuje od 1971 roku i posiada bezcenne pamiątki po zakonnikach i dobrodziejach Zakonu.
Przy klasztorze znajduje się także Kalwaria - zespół stacji symbolizujących Jerozolimę, która powstała w latach 1977 - 1983. Są to: Stacje Drogi Krzyżowej, Stacje Siedmiu Radości Matki Bożej, Stacje Dróżek za Zmarłych.

Nie można zapomnieć o pięknych ogrodach znajdujących się przy klasztorze. Jeden z tych ogrodów nosi nazwę Ogród Nowicjacki, gdyż to tu Bracia Nowicjusze uczą się szacunku do przyrody a przy tym wykorzystując swoje umiejętności troszczą się o kwiaty, drzewa i krzewy owocowe. Wśród tych pięknych miejsc można znaleźć też chwile  na osobiste spotkanie z Bogiem i  kontemplacje Jego dzieł. Tutaj też znajduje się boisko, na którym w czasie wolnym można grać w piłkę.

 

FORMATORZY  BRACI  NOWICJUSZY:

o. Izydor Wróbel
o. Tacjan Mróz
o. Hipolit Brożek