Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Wspólnota Klasztoru

Wspólnota Klasztoru

 

Wspólnota zakonna klasztoru leżajskiego:

O. Klaudiusz Tomasz Baran – definitor Prowincji, kustosz Sanktuarium, gwardian klasztoru, proboszcz parafii, moderator prowincjalny Liturgicznej Służby Ołtarza, moderator LSO w Leżajsku, asystent Akcji Katolickiej, katecheta w SP 3

O. Serafin Suda – wikary klasztoru, wikariusz parafii

O. Gracjan Adam Kubica – ekonom klasztoru

O. Mariusz Franciszek Lepianka – jubilat

O. Stanisław Komornik – jubilat

O. Mirosław Benedykt Więcław – jubilat

Br. Władysław Stanisław Wyka – furtian I, przewodnik po bazylice

O. Efrem Andrzej Obruśnik – dyrektor Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku, profesor WSD, kronikarz klasztorny

O. Szczepan Dolański – asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

O. Maksymilian Grzegorz Żydowski – kapelan szpitala

O. Zdzisław Makowiecki – opiekun Róż Różańcowych

Br. Anzelm Olearczyk – zakrystian I, przewodnik po bazylice

Br. Metody Duda – furtian II

O. Kolumban Syty – profesor WSD, opiekun Straży Honorowej NSPJ

O. Hipolit Władysław Brożek – egzorcysta diecezjalny, ojciec duchowny braci nowicjuszy

Br. Maksym Zemanek – zakrystian II

O. Marcin Paweł Kozdrach – zastępca dyrektora Muzeum, spowiednik braci nowicjuszy

O. Bartymeusz Dariusz Kędzior – dyrektor  Franciszkańskiego Ośrodka Kultury, opiekun zespołu Zapatrzeniprowincjalny referent ds. Powołań

O. Rufin Andrzej Kyc – Magister Nowicjatu, katecheta w SP 3 

O. Dariusz Tomasz Róg – duszpasterz kościołów filialnych w Hucisku i Maleniskach, katecheta w ZST

O. Maksymin Sebastian Ferenc – opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej Baszta i Dzieci Bożych, katecheta w ZST, członek Rady Nadzorczej Franciszkańskiego Ośrodka Kultury

 

Pro familia:

O. Marceli Ryszard Gęśla – kapelan Sióstr Bernardynek w Łowiczu